Nieuw schooljaar | Gouden weken
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Profiel
profile

De afgelopen jaren ontving POLS Netwerk regelmatig suggesties en aanvullingen voor ons overzicht met tips om het nieuwe schooljaar goed te beginnen. Dit overzicht werd aangevuld door Leo Pagels van B.O.S. Opleidingen Training en Advies. Natuurlijk blijven aanvullingen welkom! Sipke Kloosterman


Contactformulier

In deze speciale uitgave van Kwink &... krijg je veel informatie over de eerste drie fases van groepsdynamica bij kinderen (forming, norming en storming), over hiërarchie in de groep, en geven we praktische en leuke werkvormen om de Gouden Weken optimaal te laten verlopen. In dit katern ook een leuk Kwink-dagboek voor de leerlingen.

10 gouden instructieprincipes van Paul Kirschner op de website van Didactief Online. 
Tien instructieprincipes

(Advertentie)

Juf Marjan heeft op haar weblog een schrijfopdracht staan die je aan het begin van het jaar zou kunnen laten uitvoeren: Ik zou willen dat mijn juf/meester dit van mij wist. Een leuke manier om je leerlingen wat beter te leren kennen. 

Naar de schrijfopdracht

Een dynamische klassenplattegrond in Excel
Suggesties voor de inrichting van je lokaal


 1. Reserveer ruimte in je lokaal voor  een kring, zonder dat er geschoven moet worden met meubilair. Geef  leerlingen een vaste plaats.


 2. Creëer  werkplekken voor leerlingen die even rust nodig hebben.


 3. Creëer ruimte waar je instructie kan geven aan een groepje leerlingen.


 4. Zet het meubilair van de leerlingen zo neer dat je de gezichten van de kinderen kunt zien.


 5. Let op de looproute die de leerlingen moeten nemen om materialen te pakken of om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Een verkeerde route kan veel onrust veroorzaken. Plaats kinderen met concentratieproblemen en kinderen met gedragsproblemen niet langs deze route.


 6. Breng duidelijke ordening aan bij het plaatsen van boeken schriften en materialen in je lokaal, bijvoorbeeld per vak. Zorg dat ze goed bereikbaar zijn.


 7. Zorg er voor dat iedereen goed op het (digi)bord kan kijken. Houd rekening met kinderen met visuele problemen.


 8. Zorg er voor dat de tafeltjes en stoeltjes van de leerlingen de juiste hoogte hebben.


 9. Reserveer ruimte om het gemaakte werk van leerlingen te presenteren.

(Advertentie)
 1. Ik ga met andere kinderen om, zoals ik wil dat ze met mij omgaan.

 2. Ik gebruik spullen van een ander alleen met toestemming en ga daar dan voorzichtig mee om.

 3. Ik kom altijd op tijd op school en in de klas.

 4. In de klas praat ik zachtjes met andere leerlingen.

 5. In de school loop ik rustig.

 6. Ik doe mijn best om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier op school is.

 7. Leerlingen die aan het werk zijn laat ik ongestoord doorwerken.

 8. Als een ander praat ben ik stil en laat ik diegene uitpraten.

 

Met Google vind je meer voorbeelden van klassenregels.

 1. Ik ga op een vriendelijke manier met andere kinderen om.

 2. Ik gebruik alleen spullen van een ander als dat mag en ik ga voorzichtig met die spullen om.

 3. Ik doe geen vechtspelletjes.

 4. Ik blijf van de kleren van andere kinderen af.

 5. Ruzies probeer ik eerst zelf op te lossen. Ik ga naar de pleinwacht wanneer dit niet lukt.

 6. Als ik wil dat kinderen stoppen met een voor mij vervelend spel, dan zeg ik dat duidelijk.

 7. Als ik met de fiets naar school kom loop ik op het schoolplein naast de fiets.


Met Google vind je meer voorbeelden van pleinregels.

(Advertentie)
Tips van Kleutergewijs.

In het nieuwe schooljaar elke maand verwijzingen ontvangen naar gratis lesmateriaal? Meld je aan voor de Nieuwsbrief Basisonderwijs.

(Advertentie)
(Advertentie)


 1. Schrijf voor jezelf alle regels op die je  gebruikt om de klas te organiseren en bespreek de eerste dag de belangrijkste regels en gewoonten in de klas.


 2. Wees duidelijk en vriendelijk. Geef gemeende complimenten.


 3. Organiseer leuke dingen waarbij je de kinderen leert kennen.


 4. Wees positief en optimistisch. Geef aan dat je verwacht dat je leerlingen succes zullen hebben bij je in de klas en dat jij ze daarbij zult helpen.


 5. Vermijd situaties waarvan je zeker weet dat leerlingen zullen mislukken.


 6. Pak wangedrag snel en vastberaden aan. Dreig nooit, maar handel. Corrigeer een leerling zoveel mogelijk in een persoonlijk contact, niet klassikaal.


 7. Bereid je lessen goed voor.


 8. Laat de leerlingen de eerste weken niet alleen in de klas. Zorg er voor dat je 's ochtends in de klas bent als de eerste leerling binnenkomt.


 9. Wees voorspelbaar in je aanpak, hanteer regels consequent.


 10. Maak zo spoedig mogelijk contact met alle ouders.

Labels voor laatjes en kasten: vakken en dagritme